Tiki Taka TSX – R6

Datum: 8.2.2019 | Kategorie: Elektronické hlásiče – dokumentace | Autor: admin | Žádné komentáře
Share Button

Tiki Taka TSX – R6

Návod k použití ke stažení ……   Návod Tiki Taka TSX-R6

Návod k obsluze:
I.) Technická data:
1. Typ baterie: AAA
2. Napětí baterie: 3V
3. Pohotovostní režim: 0,05 mA
4. Pracovní proud: 200 mA
5. Režim bezdrátového provozu: FM
6. Pracovní frekvence příposlechu: 433,92 MHz

II.) Funkce a návod k obsluze

1. Zapnutí:
Podržte tlačítko „Power“ přibližně 3 sekundy, rozblikají se LED diody a ozve se tón,
který potvrdí zapnutí přístroje.

2. Ovládání hlasitosti:
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „V“ v pravém horním rohu, indikátor funkce „V“ se
rozsvítí, reproduktor vydá krátké pípnutí a systém vstoupí do režimu nastavení hlasitosti, potom tlačítkem „+“ / „-“ nastavíme hlasitost, (celkem 7 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení hlasitosti.

3. Ovládání tónů:
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „T“ v pravém dolním rohu, indikátor funkce „T“ se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení tónů, potom tlačítkem „+“ / „-“ nastavíme tón, (celkem 7 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund
nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů.
INFO: V pohotovostním stavu je tón příposlechu synchronizován s výstražným zvukem vybraného hlásiče, což
znamená, že tón příposlechu je určen tónem nastaveným na hlásiči.

3.1 Ovládání citlivosti
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „S“ v levém horním rohu, indikátor funkce „S“ se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení citlivosti, potom tlačítkem „+“ / „-“ nastavíme citlivost, (celkem 6 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů.

4. Indikace záběru (záběr / zpětný záběr).
Zda se jedná o záběr nebo zpětný záběr poznáme podle LED diody a podle zvuku hlásiče. Pokud LED dioda bliká a hlásič záběru má trvalý tón, jedná se o klasický záběr, pokud se rozsvítí bílá LED dioda a hlásič pouze jednou pípne, jedná se o zpětný záběr.

5. Nastavení režimu alarmu Přijímač
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „T“ v pravém horním rohu, indikátor funkce „T“ se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení alarmu, potom tlačítkem „+“ / „-“ nastavíme režim alarmu.
K dispozici jsou tři režimy alarmů:
1. zvuk + světlo
2. zvuk + vibrace + světlo
3. vibrace + světlo.
Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů

6. Výběr barev
Stiskněte tlačítko „C“. Pomocí tlačítek +/- můžete vybrat jednu ze 7 oblíbených barev.

7. Synchronizace / Programování
V pohotovostním režimu vyberte požadovanou barvu na hlásiči záběru (viz bod 6). Stiskněte a podržte tlačítko „S“ v levé horní části příposlechu asi 3 sekundy. Nyní pomocí tlačítek +/- vyberte požadovanou barvu na příposlechu,
kterou chcete obsadit, a poté rychle stiskněte tlačítko „S“ na hlásiči záběru, dokud se nerozsvítí indikátor funkce „S“ a nyní otočte kolečko na hlásiči záběru. Pokud příposlech krátce pípne, jsou zařízení spárována.
Smazat uložené nastavení:
V případě potřeby lze spárování vymazat. Pokud chcete vymazat spárování, podržte stisknuté tlačítko „S“ na cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolní LED dioda. Poté znovu stiskněte tlačítko „S“ po dobu přibližně 5 sekund, dokud všechny LED diody na příposlechu nebudou rychle po sobě blikat, tím je spárování vymazáno.

8. Kontrola dosahu signálu:
V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko „C“ na levém dolním okraji příposlechu asi 3 sekundy. Nyní
pomocí tlačítek + / – vyberte hlásič záběru, na kterém chcete dosah zkontrolovat a znovu stiskněte tlačítko C po dobu 3 sekund, pět červených LED diod signalizuje, že jste v dosahu signálu. Jakmile opustíte dosah, příposlech vám tuto skutečnost oznámí.

9. Nastavení hlásiče záběru pomocí příposlechu
1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko „C“ na dolní levé straně příposlechu přibližně na 3 sekundy.
2. Nyní se rozsvítí červená LED dioda na příposlechu.
3. Nyní postupujte rychle. Stiskněte na příposlechu funkci, kterou chcete nastavit, jakmile se rozsvítí indikátor funkce, pomocí tlačítek +/- proveďte nastavení.
4. Ihned po nastavení stiskněte tlačítko C na 5 sekund.
5. Na příposlechu probliknou čtyři bílé LED diody, čímž se nastavení uloží. Během nastavení zvuku a tónu jej můžete slyšet pouze příposlechu.

10. Detekce napětí baterie
V pohotovostním režimu systém automaticky detekuje napětí baterie, když napětí baterie klesne na nízkou hodnotu, ozve se z reproduktoru dvakrát krátké pípnutí. Každou minutu zazní zvukový signál, dokud nebude baterie vyměněna.

11. Funkce baterie příposlechu (baterie – všechny diody jasně svítí)
Stiskněte tlačítko „C“ a nyní můžete funkci baterie, tlačítkem +, tlačítkem – ho vypnete

12. Zapnutí / vypnutí nočního světla (na hlásiči)
Dlouhým stisknutím tlačítka „C“ se aktivuje noční osvětlení. Stisknutím tlačítka „C“ se opět deaktivuje.

13. Spárování se svítilnou ANACONDA Radio Link
Svítilna není součástí sady. Jak spárovat svítilnu s hlásičem a příposlechem naleznete v návodu svítilny

III: Pozor
1 Síťové napětí musí být <5 V, jinak by mohlo dojít k poškození součástí ve výrobku.
2 Různé hlásiče odesílají různé adresové kódy, takže je možné použít pouze příposlech, který
s nimi byl synchronizován
2. Chcete-li šetřit baterii, vypněte přístroj, pokud se nepoužívá.
3. Abyste zajistili dobrý výkon, je třeba používat plně nabité baterie.