Tiki Taka GSX-6

Datum: 7.2.2019 | Kategorie: Elektronické hlásiče – dokumentace | Autor: admin | Žádné komentáře
Share Button

Tiki Taka GSX – 6

Návod k použití ke stažení ……   Návod Tiki Taka GSX-6

Návod k obsluze:
I.) Technická data:
1. Typ baterie: AAA
2. Napětí baterie: 3V
3. Pohotovostní režim: 0,03 mA
4. Pracovní proud: 150 mA
5. Režim bezdrátového provozu: AM
6. Pracovní frekvence příposlechu: 433,92 MHz

II.) Funkce a návod k obsluze
1. Zapnutí:
Podržte tlačítko „Power“ přibližně 3 sekundy, rozblikají se LED diody a ozve se tón,
který potvrdí zapnutí přístroje.

2. Ovládání hlasitosti:
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „V“ v pravém horním rohu, indikátor funkce
„V“ se rozsvítí, reproduktor vydá krátké pípnutí a systém vstoupí do režimu nastavení hlasitosti,
potom tlačítkem „+“ / „-“ nastavíme hlasitost, (celkem 7 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka
nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení hlasitosti.

3. Ovládání tónů:
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „T“ v pravém dolním rohu, indikátor funkce „T“ se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení tónů, potom tlačítkem „+“ / „-“ nastavíme tón, (celkem 7 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund
nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů.
INFO: V pohotovostním stavu je tón příposlechu synchronizován s výstražným zvukem vybraného hlásiče, což
znamená, že tón příposlechu je určen tónem nastaveným na hlásiči.

4. Ovládání citlivosti
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „S“ v levém horním rohu, indikátor funkce „S“ se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení citlivosti, potom tlačítkem „+“ / „-“ nastavíme citlivost, (celkem 6 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů.

5. Výběr barev
Stiskněte tlačítko „C“. Pomocí tlačítek +/- můžete vybrat jednu ze 7 oblíbených barev.

6. Indikace záběru (záběr / zpětný záběr).
Zda se jedná o záběr nebo zpětný záběr poznáme podle LED diody a podle zvuku hlásiče. Pokud LED dioda bliká a hlásič záběru má trvalý tón, jedná se o klasický záběr, pokud se rozsvítí bílá LED dioda a hlásič pouze jednou pípne, jedná se o zpětný záběr.

7. Zapnutí / vypnutí nočního světla (na hlásiči)
Dlouhým stisknutím tlačítka „C“ se aktivuje noční osvětlení. Stisknutím tlačítka „C“ se opět deaktivuje.

8. Detekce napětí baterie
V pohotovostním režimu systém automaticky detekuje napětí baterie, když napětí baterie klesne na nízkou hodnotu, ozve se z reproduktoru dvakrát krátké pípnutí. Každou minutu zazní zvukový signál, dokud nebude baterie vyměněna.

9. Spárování se svítilnou ANACONDA Radio Link
Svítilna není součástí sady. Jak spárovat svítilnu s hlásičem a příposlechem naleznete v návodu svítilny

III: Pozor
1 Síťové napětí musí být <5 V, jinak by mohlo dojít k poškození součástí ve výrobku.
2 Různé hlásiče odesílají různé adresové kódy, takže je možné použít pouze příposlech, který
s nimi byl synchronizován
2. Chcete-li šetřit baterii, vypněte přístroj, pokud se nepoužívá.
3. Abyste zajistili dobrý výkon, je třeba používat plně nabité baterie.