Sensible Cat

Datum: 11.2.2019 | Kategorie: Elektronické hlásiče – dokumentace | Autor: admin | Žádné komentáře
Share Button

Sensible Cat

Návod k použití ke stažení ……   Návod Sensible Cat

Hlásič záběru

1 Typ baterie: AAA

2 Napětí baterie: 1,5V

3 Pohotovostní proud: 0,040 mA

4 Pracovní proud: 100 mA

5 Typ přenosu: AM

6 Provozní kmitočet rádiového vysílače: 433 MHz

 

1.Zapnutí zařízení:

Stiskněte a podržte tlačítko zapnuto / vypnuto po dobu 2 sekund, displej třikrát blikne a zvukový signál oznamuje, že se zařízení přepne do provozního stavu.

 

2.Nastavení hlasitosti:

Stiskněte tlačítko „V“. Opakovaným zmáčknutím tlačítka vyberte jednu z 6 úrovní.

 

3.Nastavení tónů:

Stiskněte tlačítko „T“. Opakovaným zmáčknutím tlačítka vyberte jednu ze 7 úrovní.

 

4.citlivosti:

V pohotovostním režimu umístěte červený snímač do konektoru. Otáčením lze lehce nastavit citlivost hlásiče.

 

5.Noční osvětlení:

Jedním stisknutím tlačítka zapnuto / vypnuto zapnete nebo vypnete noční osvětlení. Displej bude ztmaven v režimu nočního osvětlení.

 

6.Detekování vybité baterie:

Přístroj automaticky detekuje napětí baterie v pohotovostním režimu. Pokud je napětí baterie malé, reproduktor vydá zvukový signál „DiDi“, v tuto chvíli byste měli baterii vyměnit. Není-li baterie vyměněna včas, přístroj pípá v intervalech po jedné minutě, dokud není baterie vyměněna.

 

7.Pracovní režim:

Nastavte citlivost hlásiče otočením čidla. Při záběru, je-li hlásič aktivován, rozbliká se LED dioda, zazní zvukový alarm a aktivuje se příposlech.

 

8.Vypnutí:

Pokud v pohotovostním režimu stisknete a podržíte tlačítko vypnout/zapnout  po dobu přibližně 1,5 sekundy, hlásič blikne a zvukový signál potvrdí vypnutí.

 

Příposlech

1 typ baterie: AAA

2 napětí baterie: 1,5V

3 pohotovostní napětí: 0,050 mA

4 pracovní napětí: 150 mA

5 typ přenosu: AM

6 frekvence: 433 MHz

 

1.Zapnutí příposlechu:

Stiskněte a podržte tlačítko zapnuto / vypnuto po dobu 2 sekund,

všech 8 LED diod po sobě problikne  a zvukový signál oznamuje,

že se zařízení přepne do provozního stavu.

 

2.Nastavení hlasitosti:

Stiskněte tlačítko „V“. Opakovaným zmáčknutím tlačítka vyberte jednu ze 7 úrovní.

(úroveň 7 = tichý režim

 

3.Nastavení tónů:

Stiskněte tlačítko „T“. Opakovaným zmáčknutím tlačítka vyberte jednu z 8 úrovní.

 

4.Výběr režimu alarmu:

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „V“ pro výběr režimu.

K dispozici jsou 3 režimy:

Světlo + Zvuk

Světlo + Vibrace

Světlo

 

5.Funkce nočního osvětlení:

Stiskněte tlačítko se symbolem žárovky pro zapnutí a vypnutí nočního světla.

 

6 Párování příposlechu s hlásiči záběru:

Příposlech umí přijímat až 12 různých frekvencí. Lze tak jeden příposlech spárovat až s 12 hlásiči záběru. První řada LED diod signalizuje skupinu, druhá řada konkrétní prut. Máte-li jen jednu skupinu, stačí vám jen horní řádek LED diod. Ke spárování nového hlásiče slouží tlačítko“S“ na vrchní straně příposlechu. Pomocí tlačítka „S“ vyberte barvu skupiny, kterou chcete spárovat, potom pomocí tlačítek „V“ nebo „T“ vyberte ve spodním řádku LED diodu s kterou chcete hlásič spárovat. Zatřeste hlásičem, jakmile příposlech přestane blikat, je spárování hotovo.

 Například pomocí tlačítka S vyberte červenou barvu v prvním řádku a pomocí „V“ nebo „T“ ve druhém řádku vyberte modrou. Vybrali jste jednu z celkem 12 možností a tedy individuální frekvenci. Při záběru nyní svítí červená barva v horním řádku a v dolní řádku svítí modrá.

 

7.Vymazání párování:

Na vrchní straně příposlechu stiskněte tlačítko „S“ po dobu cca 5 vteřin. Všechny diody v horním řádku se rozblikají a párování je vymazáno.

 

8.Pracovní režim:

V případě záběru se LED dioda v prvním řádku rozbliká a v druhém řádku se rozsvítí. Příposlech spustí alarm v režimu, ve kterém je nastavený. Po ukončení zvukového signálu kontrolky několik vteřin blikají. Za předpokladu, že existuje nastavení o 2 nebo více kanálech, LED diody v prvním řádku budou pomalu blikat.

 

9.Detekování vybité baterie:

Přístroj automaticky detekuje napětí baterie v pohotovostním režimu. Pokud je napětí baterie malé, reproduktor vydá zvukový signál „DiDi“, v tuto chvíli byste měli baterii vyměnit. Není-li baterie vyměněna včas, přístroj pípá v intervalech po jedné minutě, dokud není baterie vyměněna.

 

10.Vypnutí:

Pokud v pohotovostním režimu stisknete a podržíte tlačítko vypnout/zapnout  po dobu přibližně 1,5 sekundy, hlásič blikne a zvukový signál potvrdí vypnutí.