Nighthawk MGX-7 Profi Set

Datum: 12.5.2018 | Kategorie: Elektronické hlásiče – dokumentace | Autor: admin | Žádné komentáře
Share Button

Nighthawk MGX-7 Profi Set

Návod k použití ke stažení …..  Hlásič záběru Nighthawk MGX

Hlásič záběru Nighthawk MGX-7 Profi Set

Návod k obsluze

Indikátor záběru

Prostřední tlačítko:

Spínač zapnutí / vypnutí  =  regulace hlasitosti : 8 úrovní   /  úroveň 8 = tichý režim (jsou aktivní pouze LED diody)

Tlačítko T: Nastavení rozteče: 8 úrovní

Tlačítko S: Nastavení citlivosti:  8 úrovní (8x LED bliká = maximální citlivost)

Nastavení barev LED:

Na každém hlásiči záběru je automaticky nastavena modrá barva. Pokud chcete barvu změnit stiskněte současně tlačítka „S“ a „T“. Opakovaným stiskem tlačítka „T“ vyberte jednu ze 6 různých barev LED diody (červená, zelená, modrá, žlutá, fialová, bílá), otočte kolečkem na hlásiči a barva je nastavena.

POZOR:

Pokud je na hlásiči záběru vybrána příslušná barva, musí se na příposlechu zmáčknout současně tlačítka V+ a V- pro potvrzení vybrané barvy, aby bylo později možno provést nastavení pře příposlech.

Bezpečnostní systém:

Při zapnutí i vypnutí každého hlásiče záběru se automaticky ozve pípnutí s příposlechu a rozsvítí se příslušná barva hlásiče.

Další specifikace:

Je-li kapacita baterií nižší než 80%, rozsvítí se každých 5 sekund varovná LED dioda.

Spárování zařízení (indikátor záběru s příposlechem)

Dosah – 150m

Současně stiskněte tlačítka S + T na hlásiči záběru a nastavte požadovanou barvu. Nyní stiskněte současně tlačítka V+ a V- na příposlechu dokud se neozve pípnutí a okamžitě otočte kolečkem na hlásiči. Pokud se na příposlechu objeví stejná barva bylo spárování úspěšné.

Pro resetování nastavení stiskněte současně tlačítka V+ a V- na příposlechu, po pípnutí držte dalších 5 vteřin až se ozve pětinásobné zapípání. Nyní byla všechna nastavení úspěšně resetována.

Další specifikace:

Při záběru se rozsvítí LED diody na dobu cca 20 sekund.

Levá LED dioda vždy bliká, pravá LED dioda pří záběru bliká, při zpětném záběru (padáku) se rozsvítí trvale.

 

Příposlech:

Dlouhým stiskem prostředního tlačítka zapneme/vypneme příposlech.

Tlačítko V slouží k regulaci hlasitosti. Stiskněte tlačítko V + pro zvýšení nebo V- snížení hlasitosti.

Alarm vibrací:

Stiskněte tlačítko V- , na nejmenší možnou hlasitost. Poslední stupeň je vibrační alarm, kdy LED diody svítí, je zapnut tzv. tichý režim a příposlech pouze vibruje.

Fun tlačítko:

Stiskněte tlačítko Fun po dobu delší než 2 sekundy. Nyní vyberte několikrát stisknutím tlačítka Fun barvu hlásiče záběru u kterého provést nastavení. Pomocí tlačítek V + změňte úroveň zvuku, tlačítkem V- změňte citlivost a středové tlačítko slouží pro nastavení hlasitosti. Nastavení se automaticky uloží po několika sekundách.

Noční světlo:

Jedním krátkým stiskem prostředního tlačítka aktivujete / deaktivujete noční osvětlení.

         

Lampa MGX-7

Připojení a funkce lampy MGX-7

Stiskněte prostřední tlačítko na více než 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí lampy. Lampa automaticky vyhledá signál příposlechu.

Pomocí tlačítek +/- máte možnost regulovat intenzitu světla (celkem 7 úrovní jasu)

Vestavěné reproduktory v lampě jsou synchronizovány s hlásiči záběru. Při záběru zazní zvukové upozornění a současně se ve středu lampy rozsvítí barva hlásiče ne kterém byl záběr indikován.

 

Funkce dálkového ovladače

Jedním stisknutím tlačítka M zapnete barevné světlo, tlačítkem + nebo – můžete vybrat barvu jakou má lampa svítit.

Dvakrát stiskněte tlačítko M pro aktivaci bílého světla, tlačítkem + nebo – můžete měnit intenzitu osvětlení.

Třikrát stiskněte tlačítko M pro aktivaci bílého světla zároveň s barevnou LED diodou. Obě se při záběru rozsvítí.

 

Bezpečnostní pohybové čidlo

Aktivace a funkce bezpečnostního MGX pohybového čidla

Infračervený snímač (PIR) detekuje pohyb, když lidé nebo zvířata procházejí okolo a odesílá signál na příposlech a na lampu.

Prostřední tlačítko:

Slouží k zapnutí/vypnutí čidla a zároveň jako úprava hlasitosti – celkem 7 úrovní. Na úrovni 8 je aktivován tzv. tichý režim, čidlo nevydává žádný zvuk, ale vysílá signál na lampu a na příposlech.

Spárování s příposlechem

Zapněte čidlo a pohybem ho aktivujte. Stiskněte současně tlačítka V + a V- na příposlechu po dobu 2 s, dokud se neozve krátké pípnutí. Pokud se na příposlechu rozblikají všechny diody, spárování bylo úspěšné.